SAFE HAVEN  

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
Golden Trailer Awards 

Best Romance TV Spot

Winner

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
Golden Trailer Awards 

Best Music TV Spot

Nominee

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
Golden Trailer Awards 

Best Romance Trailer Nominee